Succesvol werken aan werk en gezondheid

intro afbeelding

Meijer Werkadvies

Oprichter Rob Meijer werkt al een groot aantal jaren met en voor mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

kiwa

 

Lees Meer »

Advies

Gemeenten hebben op veel beleidsterreinen minder budget. De Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingevoerd bundelt een aantal regelingen ( o.a. de bijstand -WWB, WSW, een deel van de Wajong). Het doel is uiteindelijk om meer mensen aan het werk te helpen en burgers kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Lees Meer »

Uitvoering

Individuele en persoonlijke begeleiding bij re-integratie, participatie en verzuim.

Werkzoekenden »  Gemeenten, UWV »  Werkgevers »

* Werken als medicijn – Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Publieke gezondheid – M. Bekker-2006