Werkzoekenden

Voor wie?

Uw situatie
U heeft geen uitkering maar bent wel op zoek naar werk? U heeft een baan, maar wilt van baan veranderen? U kunt wegens gezondheidsklachten niet meer terug bij uw werkgever?
Wij bieden ondersteuning aan
Werkzoekenden met een uitkering (participatiewet/bijstand) van de gemeente. Werkzoekenden met een uitkering van het UWV: WIA/WGA, Ziektewet, WW, WAO, Wajong. Werkzoekenden zonder uitkering.
Contracten UWV
Meijer Werkadvies heeft met het UWV contracten voor de volgende ondersteuning: – IRO trajecten voor diegenen met een  WIA of  Ziektewet uitkering – Sociale activering – Werkorientatie, Coaching, Sollicitatietraining voor mensen met een Ziektewet uitkering.
Informeer ernaar bij het UWV
Denkt u dat u ondersteuning kunt gebruiken bij het vinden van werk? Informeer dan bij uw contactpersoon bij het UWV. Het UWV beslist of u gebruik kunt maken van onze ondersteuning.

Meijer Werkadvies biedt maatwerk trajecten.
Het UWV heeft geen budget voor de groep werkzoekenden met een WW uitkering. Wel is er voor WW groep 50+  een plaatsingsfee beschikbaar voor het re-integratiebedrijf dat u aan een baan helpt. Meijer Werkadvies werkt voor deze groep op basis van no cure – no pay! Neem contact op voor een oriënterend gesprek om u mogelijkheden te onderzoeken.

Dienstverlening

Intake en diagnose

Inzet van diagnostische instrumenten o.a.

 • beroepskeuzetesten
 • competentietesten
 • indien van toepassing:
  - in kaart brengen belastbaarheid
  loonwaardeonderzoek/arbeidsdeskundig onderzoek
Opstellen plan van aanpak

Hierin worden de conclusies uit de intake en diagnose samengevat en wordt 
een maatwerk traject vormgegeven. Het te behalen resultaat wordt realistisch onderbouwd. Vaak gaat het om weer deel te kunnen nemen op de arbeidsmarkt, soms is meedoen in samenleving, participatie, het hoogst haalbare. Er wordt gewerkt met werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk. Waar nodig worden diverse disciplines/interventies ingezet of reeds lopende interventies bij het traject betrokken.

Sollicitatietraining (individueel of in kleine groep)
 • Beroepskeuze- en competentietest
 • Profiel en CV opstellen
 • Motivatiebrief
 • Inzet social-media
 • Training sollicitatiegesprek
 • Netwerken
Bemiddeling naar werkervaring en vacatures

Werkgerelateerde activiteiten zijn essentieel om resultaat te behalen. In trajecten wordt altijd een vorm van werkervaring ingezet. Van vrijwilligerswerk tot een officiële proefplaatsing en alle creatieve vormen die daar tussenin liggen.

Bemiddeling naar maatschappelijke participatie

Indien regulier werk geen realistisch perspectief biedt, wordt gezocht naar een werkplek of werkactiviteit (onbetaald) die het beste aansluit bij interesses en competenties van de klant.

Coaching op werkplek/ervaringsplaats/maatschappelijke participatie

Individuele begeleiding van de kandidaat. Er vindt terugkoppeling/feedback plaats vanuit de betrokken disciplines.

Regisseur

Als meerdere organisaties een rol spelen in de ondersteuning van de klant, zal er een regisseur moeten worden aangewezen. Meijer Werkadvies neemt deze rol vaak op zich.

Nazorg, na plaatsing op (reguliere) arbeidsplaats

Minimaal 3 maanden na plaatsing op betaald werk.