Oprichter Rob Meijer werkt al een groot aantal jaren met en voor mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Vaak zijn het mensen met een uitkering van het UWV (WW, WIA, WAO en Ziektewet) of een uitkering van de gemeente (Participatiewet). Er wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties op het gebied van werk, zorg en welzijn. Deze samenwerking is bepalend voor een duurzaam resultaat. Door de opgebouwde ervaring, zowel op beleidsniveau als in de uitvoering, met doelgroepen met multi-problematiek, is Meijer Werkadvies in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan oplossingen op het gebied van werk en participatie.

In trajecten met gezondheidsinterventies wordt samengewerkt met diverse disciplines in het MCK (Medisch Centrum Kortenoord), waaronder ook de Huisartsen en de POH GGZ assistenten.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gelijktijdige inzet van re-integratie/participatie interventies in gezondheidstrajecten bijdraagt aan een duurzaam resultaat.
Bekijk het onderzoek van het Erasmus MC: Werk en Participatie als medicijn; Lex Burdorf en Merel Schuring.

 

 

Partners

fytalis                     dorien beweegt