Oprichter Rob Meijer werkt al een groot aantal jaren met en voor mensen die knelpunten ervaren om een plaats op de arbeidsmarkt te kunnen krijgen.
Er wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties die kunnen bijdragen aan  oplossingen.  Deze samenwerking is bepalend voor een duurzaam resultaat.

In trajecten met gezondheidsinterventies wordt samengewerkt met diverse disciplines bijv. huisartsen  in Wageningen en regio, waaronder ook de POH GGZ assistenten.  Instellingen voor GGZ,  Fysio- en Mensendieck therapie.
Contacten zijn er ook met specialisten van het ZGV te Ede, Radboud UMC te Nijmegen en Maartenskliniek.

Regelmatig wordt Meijer Werkadvies ingeschakeld ter ondersteuning van mensen die als gevolg van letstelschade (nog) niet terug kunnen keren in werk opf opleiding.  De opdrachtgevers in deze trajecten zijn vaak advocaten of belangenbehartigers.
Meijer Werkadvies wordt hierbij ingezet als ‘katalysator’:
intensief aan de slag gaan om oplossingen te zoeken; bijv. bespoedigen behandelingen in de zorg, ‘extra oren’ bij gesprekken met behandelaars,  out-of-the-box oplossingen bij het weer oppakken van de opleiding of werk. 

Kortom in de trajecten wordt onderzocht wat nodig is voor de klant. Uiteraard vindt overleg met de gezondheidssector altijd plaats in overleg en samen met de klant. Indien nodig gaan we mee  naar  het spreekuur  van arts  of behandelaar.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de gelijktijdige inzet van re-integratie/participatie interventies in gezondheidstrajecten bijdraagt aan een duurzaam resultaat.
Bekijk het onderzoek van het Erasmus MC:  Werk en Participatie als medicijn; Lex Burdorf en Merel Schuring.

 

 

Partners

fytalis                     UWV logo blauwdorien beweegt