Werkgevers

Meijer Werkadvies biedt dienstverlening aan werkgevers bij trajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (1e en 2e spoor trajecten) en bij re-organisatie (outplacement).

Het is niet altijd mogelijk om een medewerker, na een ziekteperiode, weer onder te brengen in de eigen of passende  functie/andere functie binnen het bedrijf/organisatie. Dan biedt de Wet Poortwachter de mogelijkheid (eis) om een zogenaamd 2e spoor traject  in te zetten. De wet Poortwachter verplicht werkgever (èn werknemer) zich in te spannen om terugkeer naar werk zo goed mogelijk te bevorderen.

Loondoorbetaling
De wetgever verwacht dat u voldoende re-integratie inspanningen verricht om uw werknemer weer terug te leiden naar werk. Doet u dat niet, of onvoldoende, dan loopt u grote kans op een boete, die bestaat uit een langere loondoorbetalingsverplichting.

Expertise bij voorkomen loonsanctie
Wij beschikken over ruime expertise op dit terrein en werken samen met o.a. ervaren arbeidsdeskundigen.
Vaak zijn er ook vragen op het gebied van arbeidsrecht. Ook hier beschikken wij over de juiste expertise via ons netwerk.

Hersteltraject na loonsanctie UWV
Regelmatig komt het voor dat UWV toch een loonsanctie oplegt aan werkgever. Dan is het zaak zo snel mogelijk een ‘herstel’ traject in te zetten. Het UWV geeft dan aan wat werkgever moet doen om de loonsanctie op te heffen.
Meestal gaat het om opnieuw re-integratie in te zetten conform de richtlijnen van Wet Poortwachter.

Bespaar geld, beperk uw schade!
Hoe eerder u het hersteltraject inzet, des te sneller kan de loonsanctie worden opgeheven.

Meijer Werkadvies kan u hierbij snel van dienst zijn.

Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Dienstverlening

Overleg met opdrachtgever

Voorafgaand aan de start van een opdracht vindt overleg en afstemming plaats met opdrachtgever.
Meijer Werkadvies begeleidt 1e  en 2e spoortrajecten. Bij 1e spoor gaat het om weer terug te keren in de eigen functie, aangepaste of andere functie binnen het bedrijf. Bij 2e spoor gaat het om zoeken en vinden van een passende functie bij een andere werkgever. Altijd wordt samengewerkt met de betrokken arbodienst of  bedrijfsarts en arbeidsdeskundige.
Hieronder wordt kort een schets getoond van een 2e spoor traject  of outplacementtraject. In het geval van een (langdurig) zieke werknemer is het van groot belang tijdig te starten met de re-integratie en een heldere dossieropbouw in te richten. Dit is zowel in het belang van werknemer als van werkgever.
Afstemming met de arbodienst/bedrijfsarts is onderdeel van het plan van aanpak. Zo nodig vindt een driegesprek plaats (werkgever, werknemer, Meijer Werkadvies).

Intake en diagnose

Inzet van diagnostische instrumenten o.a.

 • beroepskeuzetesten
 • competentietesten
 • indien van toepassing:
  - in kaart brengen belastbaarheid
  - loonwaardeonderzoek/arbeidsdeskundig onderzoek
Opstellen plan van aanpak

Hierin worden de conclusies uit de intake en diagnose samengevat en wordt 
een maatwerk traject vormgegeven. Het te behalen resultaat wordt realistisch onderbouwd. Er wordt gewerkt met werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en zo nodig detacheringen. Waar nodig worden diverse disciplines/interventies ingezet of reeds lopende interventies bij het traject betrokken.

Sollicitatietraining (individueel of in kleine groep)
 • Beroepskeuze- en competentietest
 • Profiel en CV opstellen
 • Motivatiebrief
 • Inzet social-media
 • Training sollicitatiegesprek
 • Netwerken
Bemiddeling naar werk(ervaring) en vacatures

Werkgerelateerde activiteiten zijn essentieel om resultaat te behalen. In trajecten wordt altijd een vorm van werkervaring ingezet. Afhankelijk van de situatie wordt gekozen voor een vorm van werkactivering variërend van vrijwilligerswerk tot detachering en alle creatieve vormen die daar tussenin liggen. Het einddoel is een nieuwe baan!

Coaching op werkplek

Individuele begeleiding van de kandidaat. Er vindt terugkoppeling/feedback plaats vanuit de betrokken disciplines.

Nazorg, na plaatsing op arbeidsplaats

Minimaal 3 maanden na plaatsing op betaald werk.