Werkzoekenden

Voor wie?

Uw situatie
U kunt wegens gezondheidsklachten niet meer terugkeren bij uw werkgever?
U heeft een uitkering van gemeente of UWV?
U heeft geen uitkering maar bent wel op zoek naar werk? U heeft een baan, maar wilt van baan veranderen?

Wij bieden ondersteuning aan

 • werkzoekenden met een uitkering van de gemeente (participatiewet/bijstand) en UWV (WIA/IVA en Ziektewet)
 • werkzoekenden uit het zgn. doelgroepregister bij het vinden van een passende werkplek
 • werkzoekenden zonder uitkering

UWV

Meijer Werkadvies heeft ruime ervaring met doelgroepen van het UWV: WW, WGA/WIA en Ziektewet.
Vanaf juli 2020 is er een nieuwe raamovereenkomst gesloten met het UWV voor de volgende diensten:
1. Werkfit maken
2. Naar werk
3. Modulaire reintegratiediensten:
a. particpatie interventie
b. bevorderen maatschappelijke deelname
c. begeleiding bij scholing

Persoonlijk en individueel

Er wordt een plan van aanpak opgesteld in overleg met de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met wensen en mogelijkheden.
Uiteraard wordt gekeken of er realistische kansen zijn op de arbeidsmarkt. De ondersteuning bestaat o.a. uit:

 • onderzoek naar beroepsinteresses en competenties
 • vinden van een passende werkplek.(als opstap kan ook een werkervaringsperiode worden ingezet)
 • hulp bij solliciteren (o.a. CV en brief, gesprekken voeren, hoe zoek ik werk? Zonodig meegaan naar kennismakingsgesprek, analyse van vacatures)
 • coaching op de werkplek
 • gesprekken met werkgevers
 • waar nodig wordt het netwerk van Meijer Werkadvies ingezet

 

 

Dienstverlening

Intake en diagnose

Inzet van diagnostische instrumenten o.a.

 • beroepskeuzetesten
 • competentietesten
 • indien van toepassing:
  - in kaart brengen belastbaarheid
  loonwaardeonderzoek/arbeidsdeskundig onderzoek
Opstellen plan van aanpak

Hierin worden de conclusies uit de intake en diagnose samengevat en wordt 
een maatwerk traject vormgegeven. Het te behalen resultaat wordt realistisch onderbouwd. Vaak gaat het om weer deel te kunnen nemen op de arbeidsmarkt, soms is meedoen in samenleving, participatie, het hoogst haalbare. Er wordt gewerkt met werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk. Waar nodig worden diverse disciplines/interventies ingezet of reeds lopende interventies bij het traject betrokken.

Sollicitatietraining (individueel of in kleine groep)
 • Beroepskeuze- en competentietest
 • Profiel en CV opstellen
 • Motivatiebrief
 • Inzet social-media
 • Training sollicitatiegesprek
 • Netwerken
Bemiddeling naar werkervaring en vacatures

Werkgerelateerde activiteiten zijn essentieel om resultaat te behalen. In trajecten wordt altijd een vorm van werkervaring ingezet. Van vrijwilligerswerk tot een officiële proefplaatsing en alle creatieve vormen die daar tussenin liggen.

Bemiddeling naar maatschappelijke participatie

Indien regulier werk geen realistisch perspectief biedt, wordt gezocht naar een werkplek of werkactiviteit (onbetaald) die het beste aansluit bij interesses en competenties van de klant.

Coaching op werkplek/ervaringsplaats/maatschappelijke participatie

Individuele begeleiding van de kandidaat. Er vindt terugkoppeling/feedback plaats vanuit de betrokken disciplines.

Regisseur

Als meerdere organisaties een rol spelen in de ondersteuning van de klant, zal er een regisseur moeten worden aangewezen. Meijer Werkadvies neemt deze rol vaak op zich.

Nazorg, na plaatsing op (reguliere) arbeidsplaats

Minimaal 3 maanden na plaatsing op betaald werk.